Site Overlay

Informacja Dla Rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

W dniach od 25-03-2020 do 09-04-2020

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii Coronawirusa,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojszowie ogłasza zasady pracy zdalnej naszej placówki.

Nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów i ich opiekunów. Wskazówki do pracy zdalnej będą przekazywane uczniom za pomocą e-maila ,w ten sam sposób uczniowie będą przekazywali wykonane przez siebie prace poszczególnym nauczycielom.

Rada Rodziców poszczególnych klas otrzyma adresy poczty elektronicznej nauczycieli szkoły.

W związku z powyższym prosi się Rodziców, lub opiekunów, aby udostępnili swój adres mailowy przysyłając go za pomocą wiadomości poczty elektronicznej, bądź sms.

Wychowawcy klas zobowiązani są do przekazania Radzie Rodziców adresów mailowych nauczycieli.

Aby zapewnić sobie komfort pracy, Dyrektor szkoły ustala, że nauczyciele pracują
w dni robocze od 800 do 1600 .

Grono Pedagogiczne Sp w Bojszowie dziękuje wszystkim rodzicom za zrozumienie tej trudnej sytuacji i ich zaangażowanie w realizację podstawy programowej. Życzymy wszystkim optymistycznego spojrzenia w przyszłość i szybkiego powrotu do normalności. Okazujmy sobie wzajemne zrozumienie i zadbajmy o zdrowie nas wszystkich.

W imieniu Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły.

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook
Font Resize
Contrast