Site Overlay

Osiągnięcia Uczniów

 

 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema brali czynny udział w różnych konkursach przedmiotowych, imprezach oraz zawodach sportowych.

Poniżej przedstawiamy najbardziej znaczące osiągnięcia uczniów naszej placówki na przestrzeni 6 ostatnich lat.

 

 

Zestawienie udziału uczniów w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2006/07

Lp Przedmiot Nazwa konkursu Laureaci
1 Kształcenie zintegrowane

Konkurs plastyczny “500 lat Kościoła w Bojszowie

I miejsce
Anna Cymorek
II miejsce
Patrycja Krzyszczyk
III miejsce
Karina Nowak
2 Kształcenie zintegrowane

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny “Kangurek”

Wynik bardzo dobry
Dawid Czaja,
Patrycja Krzyszczyk
3 Kształcenie zintegrowane

Gminny Konkurs Plastyczny “Kartka Wielkanocna”

Wyróżnienie
Mariola Kucza,
Daniel Spyrka
4 Kształcenie zintegrowane

Gminny Konkurs Plastyczny “Straż pożarna”

Wyróznienie
Mariola Kucza
5 Kształcenie zintegrowane

Gminny Konkurs Ortograficzny dla kl. III

VIII miejsce
Mariola Kucza
6 Język niemiecki

VII Gminny Dwujęzyczny Konkurs Recytatorski z Języka Niemieckiego

I miejsce
Daria Otremba
III miejsce
Patrycja Krzyszczyk
7 Język niemiecki

V Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

Międzygminny Konkurs Języka Niemieckiego w Kotulinie

I miejsce
Daniela Ceglarska
V miejsce
Anna Szymońska
 

I miejsce
Daniela Ceglarska

8 Język niemiecki

Ogólnopolski Konkurs z języków obcych – “Multitest 2006”

W kraju
XIV miejsce
Jacek Kwiecień
XV miejsce
Ewelina Naczyńska
9 Język polski

Ogólnopolski Konkurs z języka polskiego – “Multitest 2006”

W kraju
XIV miejsce
Jacek Kwiecień,
Wioletta Tomalak
10 Język polski

IV edycja Humanistycznej Ligi Szkół Podstawowych

Ligowy Mistrz Ortografii

 

Konkurs ortograficzny

 Konkurs słownikowo-frazeologiczny

II miejsce szkoły w gminie 

 

Leszek Zieliński
 

II miejsce drużynowo
 

wyróżnienie

11 

12

13

14

Plastyka

Plastyka

Technika

Konkurs interdyscyplinarny

Gminny Konkurs Plastyczny “Jak zapobiegać pożarom?”

Gminny Konkurs “Kiedy dzwonić po straż pożarną?”

Powiatowy Konkurs o Ruchu Drogowym

Do etapu rejonowegoprzeszła
Wioletta Nowak 

I miejsce
Jacek Kwiecień
II miejsce
Daniela Ceglarska
III miejsce
Kinga Dziadkowiec

III miejsce
Jacek Kwiecień

III miejsce
w powiecie

 

 

Zestawienie udziału uczniów w konkursach przedmiotowych w roku 2007/08

Lp Przedmiot Nazwa konkursu Laureaci
1 Kształcenie zintegrowane

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny “Kangurek”

Wyróżnienie 

Karina Nowak

2 Kształcenie zintegrowane

Gminny Konkurs Ortograficzny dla kl. III

Międzygminny Konkurs Ortograficzny

I miejsce Jakub Hassa
wyróżnienie Patrycja Krzyszczyk 

II miejsce Jakub Hassa

3 Kształcenie zintegrowane

Szkolny Konkurs Plastyczny zorganizowany przez OSP w Bojszowie “Zapobiegajmy pożarom”

I miejsce
Patryk Dziczek
II miejsce
Dawid Czaja
III miejsce
Maciek Petyniak
4 Kształcenie zintegrowane

Gminny konkurs “Czytanie ze zrozumieniem” dla kl. I – III

I miejsce
Anna Szumańska
i Jakub Hassa
III miejsce Ola Ziętek
5 Język niemiecki

Gminny Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim

II miejsce
Sandra Naum

wyróżnienie
Justyna Marks
6 Język niemiecki

Międzynarodowy Konkurs “Spotkanie z Europą Wschodnią”

Wyróżnienie
Martyna Podżorska
100 euro dla szkoły
7 Język niemiecki

Gminny przegląd kolęd w języku niemieckim

Drużynowo
wyróżnienie
8 Język niemiecki

VI Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

 

 

 

 

wyróżnienie
Piotr Warzecha
9 Język polski

V Edycja Humanistycznej Ligi Szkół Podstawowych

IV miejsce
drużynowo
10 Plastyka

Powiatowy Konkurs Plastyczny “112 nie używaj przy zabawie”

Na szczeblu gminy:
II miejsce
Martyna Podżorska
III miejsce
Karolina Winkler
11  

Ogólnopolski Konkurs “W Polsce bije serce świata, a czy Twoje bije dla Polski?”

Udział społeczności szkolnej
12 Muzyka

Gminny konkurs kolęd i pastorałek

III miejsce
w kategorii zespołów
wokalno-instrumentalnych
13 Plastyka

Gminny konkurs “Najpiękniejsza Karta Bożonarodzeniowa”

III miejsce
Sabina Szega
14 Świetlica szkolna

Gminny konkurs “Bukiet dożynkowy”

I miejsce
Agata Cymorek
III miejsce
Sabina Szega
15 Świetlica szkolna

Gminny konkurs “Obrzędy Wielkiej Nocy” – kartka

III miejsce
Sabina Szega
16 Świetlica szkolna

Gminny konkurs “Moja palma jest najpiękniejsza”

II miejsce
drużynowo

 

Zestawienie udziału uczniów w konkursach przedmiotowych w roku 2008/09

Lp Przedmiot Nazwa konkursu Laureaci
1 Kształcenie zintegrowane

Gminny Konkurs Ortograficzny dla kl. III

I miejsce w gminie
a VI w powiecie
Anna Szumańska
2 Kształcenie zintegrowane

Gminny Konkurs Plastyczny “Zapobiegajmy pożarom”

II miejsce Bartosz Klich 

III miejsce Rafał Jeglorz

3 Kształcenie zintegrowane

Gminny Konkurs Plastyczny “Architektura sakralna naszej gminy”

II miejsce w gminie
a I miejsce na szczeblu
międzgminnym
Bartosz Klich
4 Kształcenie zintegrowane

Gminny konkurs “Na najpiękniejszą kartkę wielkanocną”

II miejsce w gminie
Nina Nowak

wyróżnienie
Paulina Zbylut
5 Kształcenie zintegrowane

Gminne “Warsztaty kroszonkarskie”

2 wyróżnienia
Nina Nowak,
Wiktoria Sawicka
6 Kształcenie zintegrowane

II Wojewódzki Konkurs Poezji Dziecięcej “Do gwiazd bliżej niż krok”

III miejsce
w województwie
Nina Nowak
7 Kształcenie zintegrowane

Gminny konkurs “Czytanie ze zrozumieniem” dla kl. I – III

III miejsce
Anna Szumańska
8 Język angielski

VI Powiatowy Przegląd Małych Form Scenicznych w j. angielskim

grupowo
III miejsce
w powiecie
9 Język niemiecki

VI Powiatowy Przegląd Małych Form Scenicznych w j. niemieckim

grupowo
I miejsce
w powiecie
10 Język niemiecki

VII Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

III miejsce
w gminie i udział na szczeblu
międzygminnym
Jacek Kwiecień
11 Język niemiecki

II Międzynarodowy Konkurs “Spotkanie z Europą Wschodnią”

Wyróżnienia:
Jacek Kwiecień
Karolina Winkler
Martyna Podżorska
Ewelina Naczyńska
Paweł Nowak
100 euro dla szkoły
13 Historia

Ogólopolski Konkurs Mitologiczny

XII miejsce w kraju
Karolina Winkler
14 Technika

Powiatowy turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego

V miejsce w powiecie
15 Matematyka

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny “Kangur”

Wyróżnienia i nagrody II stopnia
Karina Nowak,
Jacek Kwiecień
16 Język polski

Gminny Konkurs Ortograficzny w ramach Ligi Humanistycznej

I miejsce drużynowo
17 

18

19

Język polski 

Język polski

Świetlica szkolna

Gminny Konkurs Frazeologiczny w ramach Ligi Humanistycznej

VII Humanistyczna Liga Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec

Konkurs “Moja palma jest najpiękniejsza”

I miejsce drużynowo 

I miejsce
i Puchar Wójta Gminy

III miejsce drużynowo
w gminie

 

 

 

Zestawienie udziału uczniów w konkursach przedmiotowych w roku 2009/10

Lp.       Przedmiot    Nazwa konkursu Laureaci                                       
 1 Nauczanie 

zintegrowane

 Gminny Konkurs Ortograficzny dla kl. III 

szkół podstawowych gminy Rudziniec

 I miejsce w gminie 

a IV w powiecie

Jakub Dziadkowiec

 2  Nauczanie 

zintegrowane

 Gminny Konkurs Recytatorski dla kl. I – III 

szkół podstawowych gminy Rudziniec

 II miejsce 

Sandra Harensa

3 Język polski  Gminny Konkurs Recytatorski 

w ramach Ligi Humanistycznej

 III miejsce 

Patrycja Leksy

 4  Nauczanie 

zintegrowane

 Ogólnopolski Konkurs 

“Stypendiada wczesnoszkolna”

 II miejsce w kraju 

Jakub Dziadkowiec,

 IV miejsce w kraju

Julia Szewerowska,

 IX miejsce w kraju

Sandra Nowak

   5 Język niemiecki  VIII edycja 

Gminnego Konkursu Języka Niemieckiego

IV miejsce Rafał Woźniczek 

wyróżnienie Patrycja Krzyszczyk

6 Nauczanie 

zintegrowane

 Gminny Konkurs 

“Czytanie ze zrozumieniem” dla klas I – III

 I miejsce 

Jakub Dziadkowiec,

wyróżnienia dla:

Sandry Nowak i Aleksandry Ziętek

7 Technika  Powiatowy Konkurs o Ruchu Drogowym V miejsce drużynowo
 8 Muzyka  I Rejonowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych 

w zakresie Muzycznym (gminy: Rudziniec, Sośncowic,

Toszka – powiat gliwicki oraz

gminy Jejkowic – powiat rybnicki)

 II miejsce zespołowo
9 Język polski  Gminny Konkurs Ortograficzny 

w ramach Ligi Humanistycznej

 IV miejsce drużynowo
10 Nauczanie 

zintegrowane

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

“Tęcza” dla kl. I – III

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

“Urodziny Mikołajka”

 

Międzygminny Konkurs Plastyczny

“Architektura Sakralna” dla klas I- III

I miejsce w szkole 

Alicja Babrysiak

 

 

I miejsce kl. II

nagroda wyjazd do kina

(bilety darmowe)

 

I miejsce Bartosz klich

 11 Plastyka  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

“Tęcza” dla kl. IV – VI

I miejsce w szkole 

Dawid Czaja

12 Nauczanie 

zintegrowane

 Ogólnopolski Konkurs “Zuch”  V miejsce w kraju 

Jakub Dziadkowiec,

 X miejsce w kraju

Aleksandra Ziętek,

 XIII miejsce w kraju

Paweł Kaduk

13 Przyroda  Międzygminny Konkurs Przyrodniczy 

“Las i jego mieszkańcy”

 II miejsce 

Patrycja Krzyszczyk,

 III miejsce

Karina Nowak

14 Język niemiecki 

i język polski

 X edycja 

Gminnego Dwujęzycznego Konkursu Recytatorskiego

Poezji i Prozy Polskiej oraz Niemieckiej

 III miejsce 

Jakub Dziadkowiec

15 Język polski  Gminny Konkurs 

Słownikowo – Frazeologiczny

w ramach Ligi Humanistycznej

 I miejsce drużynowo
16 Język polski  VIII edycja Ligi Humanistycznej 

Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec

 I miejsce  

 i kolejny raz

Puchar Przechodni 

Wójta Gminy Rudziniec

17 Nauczanie 

zintegrowane

– plastyka

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

“Młodzież zapobiega pożarom”

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Telefon do Mamy”

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny “Ptaki naszych lasów”

 

Gminny konkurs Plastyczny “Mój piykny jest Ślonsk”

na szczeblu gminy, 

jak również

w eliminacjach powiatowych

II miejsce

zajęła Wiktoria Kocurek

 

wyróżnienie Wiktoria Sawicka

 

I miejsce Alicja Gabrysiak

 

II miejsce Nina Nowak,

wyróżnienie dla:

Agaty Twardon i Błażeja Hasy

18 Język niemiecki 

i muzyka

 Gminny Konkurs Piosenki Niemieckiej 

“VI Wiosenne Śpiewanie – Hruhlingssingen 2010”

 I miejsce 

w kategorii zespół

– grupa starsza

19  Matematyka  Ogólnopolski Konkurs Matematyczny “Kangur”  wyróżnienie II stopnia 

 Karina Nowak

i Anna Szumańska

 

                   Zestawienie udziału uczniów w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2010/2011  

 

Lp Przedmiot  Nazwa konkursu Laureaci
   1 Nauczanie 

zintegrowane

plastyka

Powiatowy Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny “Zapobiegajmy Pożarom”

  I miejsce w powiecie Bartosz Klich
 2 Muzyka Rejonowy Konkurs 

“Fryderyk Chopin – jego życie i twórczość”

 II miejsce drużynowo w rejonie 

 indywidualnie III miejsce 

Patrycja  Krzyszczyk

   3 Plastyka  Gminny Konkurs na najpiękniejszą 

Kartkę Bożonarodzeniową

 II miejsce Daria Otremba 

 III miejsce Sandra Naum 

oraz Patrycja Leksy

wyróżnienie: Bartek Klich

oraz Aleksandra Hasa

  4  Język niemiecki VII Rejonowy Konkurs Kolęd i Piosenek 

Bożonarodzeniowych w Języku Niemieckim

 I miejsce solo w rejonie  

– Sandra Naum

zespół ‘Bim,Bam,Bom”

zajął IV miejsce

   5 Nauczanie 

zintegrowane

 Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas III  IV miejsce drużynowo
   6 Nauczanie 

zintegrowane

 Gminny Konkurs Recytatorski dla kl. I – III  II miejsce Nina Nowak
   7  Język polski Gminny Konkurs Recytatorski w ramach IX 

edycji Ligi Humanistycznej szkół podstawowych

wyróżnienie Sandra Harensa
   8  Język polski  Gminny Konkurs Ortograficzny 

w ramach Ligi Humanistycznej

 II miejsce drużynowo 

Tytuł Mistrza Ortografii

Gminy Rudziniec

otrzymała Patrycja Krzyszczyk

  9  Język niemiecki  Gminny Konkurs z Języka Niemieckiego  I miejsce Rafał Woźniczek 

 III miejsce Patrycja Krzyszczyk

 10 Plastyka i nauczanie 

zintegrowane

 Gminny Konkurs – 

“Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”

 kl. I – III 

 II miejsce Paulina Zbylut

 III miejsce Nina Nowak

i Szymon Jeglorz

 wyróżnienie Dawid Nowak

kl. IV – VI

 III miejsce Patrycja Leksy

 11 Nauczanie 

zintegrowane

 Gminny Konkurs 

“Czytanie ze zrozumieniem” dla kl. III

 III miejsce Wiktoria Sawicka
 12  Technika  Powiatowy Konkurs na temat 

“Ruchu drogowego”

 III miejsce drużynowo
 13  Muzyka i j. niemiecki  VII Wiosenny Festiwal Piosenki 

Niemieckiej Fruhlingssingen 2011

 wyróżnienie Sandra Naum
 14  Język polski  Konkurs Frazeologiczny w ramach IX edycji 

Ligi Humanistycznej 

szkół podstawowych gminy Rudziniec

 I miejsce drużynowo
 15 Język polski 

i j. niemiecki

 Gminny Dwujęzyczny 

Konkurs Recytatorski Poezji

i Prozy Polskiej i Niemieckiej

 II miejsce Nina Nowak 

 III miejsce Dawid Nowak

 16  Język polski  IX edycja Ligi Humanistycznej 

Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec

 I miejsce drużynowo 

i Puchar Przechodni

Wójta Gminy Rudziniec

po raz 3 – zostaje

już na zawsze w szkole

 17  Nauczanie zintegrowane  Ogólnopolski Konkurs “Zuch”  kl. I – Paulina Gembala 

IV miejsce w kraju

 kl. II – Adam Kancy

24 miejsce w kraju

 kl. III – Agata Twardon

23 miejsce w kraju

 18  Matematyka  Gminny Konkurs Matematyczny  I miejsce drużynowo 

i Puchar Przechodni

 indywidualnie:

I miejsce Ania Szumańska,

 II miejsce Patrycja Krzyszczyk

i Ola Ziętek.

 III miejsce Kuba Dziadkowiec,

Ola Hasa i Karina Nowak

 19  Język niemiecki  VIII Powiatowy Przegląd Małych 

Form Scenicznych w Języku Niemieckim

 IV miejsce drużynowo 

w powiecie

 20  Matematyka  Ogólnopolski Konkurs 

Matematyczny “Kangur”

 nagroda II stopnia 

i nagroda rzeczowa

 Karina Nowak

 21  Nauczanie zintegrowane  Powiatowy Konkurs Plastyczny 

“Człowiek – Las – Środowisko”

 III miejsce Marcin Bednorz

 

 

       Zestawienie udziału uczniów w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2011/2012

 

Lp Przedmiot 

 

    Nazwa konkursu     Laureaci
1   SZKOLNY WOJEWÓDZKI KONKURS INTERDYSCYPLINARNY Patrycja Leksy, Jakub Dziadkowiec
2              plastyka “Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” II miejsce Samuel Walus
3 język polski X edycja Ligi Humanistycznej Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec.Konkurs frazeologiczny  smiley I miejsce,    Ania Szumańska “Mistrz słowa konkursu frazeologicznego”.
4 świetlica V Gminny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych “Do Betlejem nie jest tak daleko… ono jest na odległość ludzkiego serca”  smileyI miejsce
5 język polski Liga Humanistyczna szkół podstawowych gminy Rudziniec.-Konkurs Recytatorski Patrycja Leksy wyróżnienie
6 plastyka i edukacja wczesnoszkolna Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”   III miejsce Ewa Gabrysiak.    II miejsce Szymon Jeglorz, 

       wyróżnienie przyznano Samuelowi Walusowi.

7 język niemiecki “Gminny Konkurs Języka Niemieckiego Marta Szczepańska i Anna Szumańska przeszły do etapu powiatowego
8 edukacja wczesnoszkolna i świetlica Konkurs “Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna” III miejsce dla Szymona Jeglorza, Daniela Jagusza, Pauliny Gembała oraz Dominika Filipa,  

wyróżnienie dla Agaty Twardon.

9 język polski Liga Humanistyczna “Konkurs ortograficzny”. wyróżnienie
10 matematyka II Gminny “Turniej Matematyczny” pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec. I miejsce Anna SzumańskaII miejsce Patrycja Leksy
11 edukacja wczesnoszkolna i język niemiecki “Gminny Dwujęzyczny Konkurs Recytatorski  Poezji i Prozy Polskiej oraz Niemieckiej”. Natalia Frejno zdobyła III miejsce,  

Dawid Nowak  IV miejsce.

12   Międzynarodowy Konkurs “Begegnung mit Osteuropa”  Międzynarodowy Konkurs “Vision Europa” Nina Nowak, Alicja Gabrysiak, Samuel Walus, Łukasz Urbanek i Bartosz Klich ucz. kl. V WYRÓŻNIENIESkład kl. VI – Marta Szczepańska, Daria Zwiernik i Anna Szumańska WYRÓŻNIENIE
13 język polski X EDYCJA – FINAŁ LIGI HUMANISTYCZNEJ yesI MIEJSCEsmiley
14 przyroda REJONOWY “Konkurs przyrodniczy”.  drużynowo wyróżnienie

 

 

Lata szkolne 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 i 2011/12 to także sukcesy sportowe naszych uczniów.

Najważniejsze osiągnięcia dzieci przedstawiamy w poniższych tabelach.

 

 

 

Zestawienie udziału uczniów w zawodach sportowych w roku szkolnym 2006/07

Lp Nazwa zawodów Laureaci
1 Gminne drużynowe biegi przełajowe I miejsce dziewczęta
III miejsce chłopcy
2 Gminne mistrzostwa drużynowe w tenisie stołowym I miejsce w gminie dziewczęta
III miejsce w rejonie dzieczęta
II miejsce w powiecie chłopcy
3 Gminne mistrzostwa w czwórboju III miejsce dziewczęta drużynowo

5

Gminne mistrzostwa w piłce nożnej dziewcząt 

Gminne indywidualne biegi przełajowe

I miejsce drużynowo 

II miejsce
Martyna Podżorska
i Justyna Gold
III miejsce
Wioletta Tomalak

II miejsce chłopcy
Grzegorz Sigmundczyk

i Tomasz Naczyński

 

 

Zestawienie udziału uczniów w zawodach sportowych w roku szkolnym 2007/08
Lp Nazwa zawodów Laureaci
1

Gminna olimpiada gier i zabaw dla klas III

III miejsce drużynowo 

 

2

Gminna mini piłka nożna dla klas III

I miejsce drużynowo
3

Gminny tenis stołowy

III miejsce dziewczęta
III miejsce chłopcy
4 Gminne indywidualne biegi przełajowe dziewcząt  i chłopców I miejsce
Grzegorz Sigmundczyk
i Kamil Gawrylenko

II miejsce Daniel Spyrka
III miejsce Magdalena Leksy
4

Gminne  biegi przełajowe dla klas III

I miejsce Maciek Petyniak 

II miejsce Daria Otremba
i Jakub Dziadkowiec

III miejsce Jakub Hassa

 

6

7

8

9

10

Gminna mini piłka siatkowa

Gminna mini piłka ręczna chłopców

Gminna piłka nożna chłopców

Gminny czwórbój

Gminna piłka nożna dziewcząt

Gminna mini piłka nożna chłopców

V miejsce dziewczęta
II miejsce chłopcy 

V miejsce drużynowo

III miejsce drużynowo

II miejsce dziewczęta
III miejsce chłopcy

III miejsce drużynowo

I miejsce drużynowo

 

 

Zestawienie udziału uczniów w zawodach sportowych w roku szkolnym 2008/09
Lp Nazwa zawodów Laureaci
1

Gminne mistrzostwa w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców

II miejsce dziewczęta
I miejsce chłopcy
2

Rejonowe mistrzostwa w sztafetowych biegach przełajowych

II miejsce drużynowo
w rejonie
3

Gminne mistrzostwa w piłce nożnej 5-osobowej chłopców

II miejsce w gminie
4

Gminne mistrzostwa w tenisie stołowym chłopców

IV miejsce w gminie
5

Gminne mistrzostwa w siatkówce chłopców

V miejsce w gminie
6

Gminne mistrzostwa w czwórboju chłopców i dziewcząt

III miejsce chłopcy
IV miejsce dziewczęta w gminie
Indywidualnie I miejsce
Martyna Podżorska
7 Gminne mistrzostwa w siatkówce plażowej chłopców i dziewcząt I miejsce chłopcy
III miejsce dziewczęta
w gminie
8

Gminne mistrzostwa w piłce nożnej dziewcząt

II miejsce w gminie
9

Gminne mistrzostwa w indywidualnych biegach przełajowych w tej samej grupie wiekowej

I miejsce
Kamil Gawrylenko
II miejsce

Daniel Spyrka
i II miejsce
Marta Szczepańska
10

Gminne mistrzostwa w piłce nożnej 11-osobowej chłopców

I miejsce w gminie
 

 

 
 

 

 

 

 

Zestawienie udziału uczniów w zawodach sportowych w roku szkolnym 2009/10

    Lp                Nazwa   zawodów                               Laureaci
    1  Olimpiada gier i zabaw dla kl. I – III  III miejsce dla uczniów kl. III
    2  Biegi przełajowe dla kl. I – III  II miejsce Nina Nowak 

 III miejsce Paulina Zbylut

    3  Mistrzostwa Gminy w sztafetowych biegach przełajowych  V miejsce dziewczęta 

 II miejsce chłopcy

    4  Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej 5-osobowej chłopców  II miejsce
    5  Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym  II miejsce dziewczęta 

IV miejsce chłopcy

    6  Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej dziewcząt  III miejsce
    7  Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej 11-osobowej chłopców  III miejsce
    8  Mistrzostwa Gminy w trójboju dziewcząt  III miejsce
    9  Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej  IV miejsce dziewczęta 

V miejsce chłopcy

 

 

      Zestawienie udziału uczniów w zawodach sportowych w roku szkolnym 2010/2011

  Lp.              Nazwa   zawodów                                                                                                                                         Laureaci
     1 Mistrzostwa Gminy w sztafetowych biegach przełajowych  IV miejsce chlopcy 

V miejsce dziewczęta

     2  Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej chłopców  III miejsce
     3  Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym  IV miejsce dziewczęta 

oraz także IV miejsce chłopcy

     4  Mistrzostwa Gminy w minisiatkówce chłopców  II miejsce
     5  Mistrzostwa Gminy w minisiatkówce dziewcząt  V miejsce
     6  Mistrzostwa Gminy w czwórboju dziewcząt i chłopców  V miejsce dziewczęta 

V miejsce chłopcy

     7  Gminne Indywidualne Mistrzostwa Gminy 

 w biegach przełajowych

 kl. I – I miejsce Piotr Kaduk. II miejsce Kasia Ciepła, 

kl. II – II miejsce Damian Hassa, III miejsce Marcin Spyrka,

kl. III – III miejsce Nina Nowak,

kl. V – III miejsce Ania Szumańska

      8  Gminna Olimpiada gier i zabaw  III miejsce drużynowo dla kl. II i III
      9  Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej 11-osobowej chłopców  II miejsce drużynowo
    10  Mistrzostwa Gminy w piłce dziewcząt dziewcząt  I miejsce drużynowo

                      ZESTAWIENIE UDZIAŁU UCZNIÓW W ZAWODACH SPORTOWYCH 2011/2012

LP NAZWA ZAWODÓW LAUREACI
  1 “Gminne mistrzostwa w sztafetowych biegach przełajowych” Ania Szumańska, Marta Szczepańska, Patrycja Leksy, Paulina Zbylut, Nina Nowak i Sandra Harensa I-V miejsce
2 “Gminne Mistrzostwa w szachach dziewcząt i chłopców”.  Julka Szewerowska i Ola Ziętek, Tomek i Damian Mikowie – IV miejsce.
3 Mistrzostwa Gminy Rudziniec w tenisie stołowym dziewczyny zajęły IV miejsce, a chłopcy III miejsce.
4 Mistrzostwa Gminy Rudziniec w siatkówce dziewcząt”. V miejsce

 

 

 

 

 

 

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook