Site Overlay

Projekty Rządowe i Unijne

Projekty rządowe i unijne Szkoły Podstawowej im. gen. j. Bema w Bojszowie

VII. Projekt unijny

W grudniu 2019 roku , dzięki Europejskim Funduszom Rozwoju Regionalnego, uczniowie klas I -III rozpoczęli
swoją przygodę z programowaniem.
Celem projektu, było wprowadzenie najmłodszych uczniów szkół podstawowych w świat nowoczesnych technologii.
W trakcie realizowanych zajęć, podczas gier, zabaw i ćwiczeń ,dzieci korzystając z klocków i mat edukacyjnych rozwiązywały zadane problemy, realizowały projekty własne i grupowe, uczyły się dokumentowania wyników swojej pracy. Badały, odkrywały, eksperymentowały, rozwijały własną wyobraźnię oraz ćwiczyły twórcze myślenie.
Jednocześnie uczyły się obsługi komputera oraz bezpiecznego korzystania z technologii. Poznały podstawy programów informatycznych
i finalnie zasad programowania , korzystając z tabletów.
Ponadto, uczestnicy rozwijali umiejętności matematyczne, logiczne, poszukując kreatywnych rozwiązań problemów.
Ucząc się planowania poznawali świat tworzenia kodów. Odkryli szereg możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych. Rozwijali w sobie pasję do zdobywania wiedzy i umiejętności.
Te cenne doświadczenia z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci i będą wykorzystywane w codziennym procesie samokształcenia.

 

I.   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

 

Od kwietnia 2009 r. uczestniczyliśmy w/ w programie, który obejmował uczniów klas I.

I etap Projektu objął dzieci kl. II ( w kwietniu 2009 r. byli uczniami kl. I ), które obowiązkowe zajęcia pozalekcyjne rozpoczęły już w pierwszych dniach września 2009 r.  Pod okiem wychowawczyni realizowały tematykę zajęć ( 50 godz. ) do końca grudnia 2009 r. Zajęcia zakończyły się pokazem efektów pracy uczniów, na który to zostali zaproszeni goście: rodzice oraz dyrektor szkoły i nauczyciele.

Opis najważniejszych efektów Projektu:

Dzieci biorące udział w Projekcie:

– przekonały się, że zabawa jest jednym ze sposobów zdobywania i prezentowania wiedzy,

– odczuwały radość we wspólnej zabawie i pracy,

– nauczyły się tworzyć reguły i podporządkowywać się im,

– poznały różnorakie formy spędzania wolnego czasu,

– przekonały się, że gry planszowe mogą być alternatywą dla gier komputerowych, ponadto uczą poszanowania zasad, nabierania dystansu i tolerancji.

Nauczyciel:

– miał okazję lepiej poznać relacje rówieśnicze i pozycję dziecka w grupie,

– miał możliwość poprzez bogactwo środków dydaktycznych wspierać i rozwijać inteligencje podopiecznych.

Rodzicom:

– zostały ukazane możliwości dziecka oraz kierunek i sposób wspierania jego rozwoju.

 

II etap Projektu objął następną kl. I . Czas trwania zajęć pozalekcyjnych dla pierwszaków dotyczył okresu od 01 lutego do 20 czerwca 2010 r. ( również 50 godz. ). Zadaniem prowadzącego zajęcia było także zaprezentowanie efektów pracy dzieci.

 

Od września 2010 r. ruszyła III część Projektu, już ostatnia.

W tej części Projektu wzięły udział kolejne pierwszaki, czyli te, które podjęły naukę w kl. I we wrześniu 2010 r.

 

W ramach udziału naszej szkoły w “Pierwszych uczniowskich doświadczeniach drogą do wiedzy” otrzymaliśmy środki dydaktyczne o wartości 8000 zł.

 

 

 

 II.   Rządowy program – “Radosna Szkoła” –  wsparcie finansowe w roku 2010 na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.

 

W sierpniu 2010 r. w ramach w/w programu otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne dla klas I – III o wartości 5916zł.

 

 

 

 

 

III.   Projekt “Nasza szkoła – naszą szansą – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Rudziniec” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod hasłem “CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

 

Okres trwania projektu od 01. 02. 2010 r. do 31. 12. 2010 r.

Prowadziliśmy zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, przyrody i nauczania zintegrowanego. Do prowadzenia tych zajęć Unia również dofinansowała zakup pomocy dydaktycznych, które do tej pory są wykorzystywane na lekcjach.

 

 

 

IV.  Program dla uczniów kl. I “Klub Bezpiecznego Puchatka”, którego celem była edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynały swoją naukę w szkole.

 

Okres trwania programu od września 2010 r. do czerwca 2011 r. Na zakończenie programu dzieci otrzymały certyfikaty udziału i upominki.

 

 

    i      

 

V.  Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – “Szansa na sukces – indywidualizacja procesu nauczania w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec”.

 

W roku szkolnym 2011/2012 braliśmy udział w kolejnym już projekcie unijnym. Program obejmował uczniów klas I – III. Dzieci nasze uczestniczyły w zajęciach ruchowych i logopedycznych. Otrzymaliśmy również środki dydaktyczne do prowadzenia w/w zajęć. Ogólna wartość dofinansowania to ok. 30 000 zł.

 

 

 

VI. Rządowy program – “Książki naszych marzeń”.

W maju 2015 r. Rada Ministrów uchwałą wprowadziła Rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – “Książki naszych marzeń”. Nasza szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie na zakup nowoych ksiąg. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wyniosła 1300 zł.

 

 

 

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook